województwo zachodniopomorskie

Jezioro Turkusowe w Wapnicy

Autor: Fridolin freudenfett (Peter Kuley) (Praca własna) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], undefined

Autor: Fridolin freudenfett (Peter Kuley) (Praca własna) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], undefined

 • położenie: woj. zachodniopomorskie, powiat kamieński, gmina Międzyzdroje, Wapnica
 • Jezioro Turkusowe jest jedną z atrakcji turystycznych Wolińskiego Parku Narodowego. Jezioro Turkusowe małe jezioro które nazwę zawdzięcza turkusowemu kolorowi lustra wody. Kolor ten powstaje dzięki rozszczepieniu światła słonecznego w czystej wodzie i odbiciu refleksów od białego podłoża kredowego. Dawniej bowiem w tym miejscu było wyrobisko kopalni kredy.
 • liczby: powierzchnia jeziora: 6,74 ha, głębokość 21,2 m
 • historia:
  • przed 1945 w tym miejscu znajdowało się wyrobisko kopalni kredy (porwak lodowcowy), pracującej na potrzeby dużej cementowni Quistorpa w pobliskim (0,5 km na zachód) Lubinie.
  • 1945 – Rosjanie dokonują demontażu znajdujących się tu urządzeń. Wyrobisko zaczęło napełniać się stopniowo wodą.
  • 1948 – 1954 – polska kopalnia kredy – władze polskie postanowiły wznowić eksploatację złoża: wypompowano wodę, sprowadzono niezbędne maszyny i urządzenia. Kopalnia funkcjonowała do 1954 r., kiedy to ze względu na wyczerpywanie się złoża i rosnące trudności z pozyskiwaniem kredy (wyrobisko stawało się coraz głębsze) zakończono jego eksploatację.
  • 1954 – 1960 – wyrobisko zaczęło stopniowo wypełniać się wodami podskórnymi i opadowymi, ok. 1960 r. poziom wody przestał się już podnosić – zrównując się z wysokością lustra wody w Zalewie Szczecińskim.
 • Na południowym wysokim brzegu jeziora wznosi się Piaskowa Góra, punkt widokowy na jezioro, Wapnicę i Pagórki Lubińsko-Wapnickie.
 • koło jeziora Turkusowego przechodzi niebieski turystyczny Szlak Nad Bałtykiem i Zalewem Szczecińskim .

Czytaj Dalej

Kolegiata św. Mikołaja Biskupa w Wolinie

By Klugschnacker (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

By Klugschnacker (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

 • położenie: woj. zachodniopomorskie, powiat kamieński, Wolin, ul. Kościelna 19
 • kościół parafialny w Wolinie wybudowany u schyłku XIII wieku. Jest to halowa, trójnawowa ceglana budowla gotycka w formie pseudobazyliki. Jest jednym z cenniejszych zabytków Wolina
 • historia:
  • 1288 – pierwsza wzmianka przy okazji przekazania zakonowi cysterek,
  • 1343 – porozumienie na mocy którego patronat nad kilkoma ołtarzami z prawem do mszy świętych objęła rada miejska,
  • 1535 – pierwszy protestancki pastor Jan Bugenhagen – rodowity wolinianin i uczeń Marcina Lutra.
  • 1628 – kościół strawił pożar a jego odbudowa trwała niemal 100 lat,
  • 1857-1898 – neogotyzacja stylu – zburzono ściany naw bocznych i postawiono nowe neogotyckie, a także częściowo przemurowano ścianę wschodnią oraz zmieniono zwieńczenie wieży,
  • 1945 – prawie całkowicie zniszczony podczas II wojny światowej,
  • 1978 odbudowa wieży kościoła z przeznaczeniem na punkt widokowy i przywróceniu funkcji sakralnych całemu obiektowi,
  • 1988-1998 kompleksowa odbudowa kościoła

Czytaj Dalej

Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie

 • położenie: woj. zachodniopomorskie, powiat kamieński, Wolin, ul. Zamkowa 24
 • otwarte: wtorek – niedziela: 9.00 – 16.00 (poniedziałek – nieczynne, wtorek wstęp bezpłatny), w okresie: 01.06 – 31.08 – wtorek – niedziela: 9.00 – 17.00.
 • bilety: normalny – 5 PLN, ulgowy – 3 PLN
 • co zobaczymy: w wolińskim muzeum regionalnym główny nacisk został położony i to jest w nim najciekawsze na archeologiczne odkrycia wczesnośredniowiecznego Wolina. Wystawy są podzielone na dwie główne części:
  • Wystawa Śladami wczesnośredniowiecznego Wolina – Winety – Jomsborga – Wystawa ukazuje dzieje kultury miasta i jego mieszkańców w okresie wczesnośredniowiecznym. Zgromadzono na niej zabytki archeologiczne z badań wykopaliskowych na terenie Wolina i informacje rekonstruujące rozwój ośrodka miejskiego od VI/VII do XII w., zajęcia, gospodarkę, rzemiosło, handel, wierzenia, obrządek pogrzebowy mieszkańców.
  • Wystawa Starożytna Wyspa Wolin – Prezentuje materiały archeologiczne osadnictwa pradziejowego wyspy Wolin i okolicy, poprzedzającego chronologicznie wczesne średniowiecze. Najstarszym zabytkiem jest późnopaleolityczny harpun z ok. 10.000 p.n.e. należący do łowców reniferów. Młodsze materiały reprezentują okres neolitu: ok. 4200-2100 p.n.e. epokę brązu ok. 2100-700 p.n.e. i epokę żelaza ok. 700 p.n.e. 600/700 n.e.
 • czas zwiedzania: ok. 30 minut

Czytaj Dalej

Znak nawigacyjny „Stawa Młyny” w Świnoujściu

Autor: Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) (Praca własna) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) lub CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], undefined

Autor: Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) (Praca własna) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) lub CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], undefined

 • położenie: woj. zachodniopomorskie, Świnoujście, falochron zachodni
 • Stawa „Młyny” znak nawigacyjny umieszczony na końcu falochronu zachodniego w Świnoujściu. Stawa – to znak nawigacyjny umieszczony na stałe, bez użycia kotwicy. Ułatwia „trafienie” statków w kanał portowy. Świnoujska stawa ma kształt wiatraka, kojarzonego z młynem stąd nazwa – stawa Młyny.
 • Stawa „Młyny” to najbardziej popularny symbol Świnoujścia, jest praktycznie na wszystkich widokówkach a także na oficjalnym logotypie miasta.
 • historia: Pierwsza wersja powstała w roku 1877, wielokrotnie przebudowana – ostatecznie przybiera kształt białego walca z czarnym daszkiem z charakterystycznymi czterema skrzydłami wiatraka. Wysokość stawy to 10 m.

Czytaj Dalej

Latarnia Morska Kikut

By Kenraiz (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

By Kenraiz (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

 • położenie woj. zachodniopomorskie, powiat kamieński, gmina Międzyzdroje, koło miejscowości Wisełka,
 • wieża o wysokości 18,2 m na wzgórzu Kikut – wysokość 73 m n.p.m, światło umieszczone jest na wysokości 91,5 m n.p.m.
 • Zasięg nominalny światła: 16 Mm (29,632 km)
 • latarnia jest w pełni zautomatyzowana, bezobsługowa i niestety nie jest udostępniona do zwiedzania,
 • Latarnię została uruchomiona 15 stycznia 1962 roku. Do budowy wykorzystano okrągłą wieżę widokową zbudowaną z kamieni polnych, którą podwyższono za pomocą cegieł. Na górze postawioną pomalowaną na biało laternę. Celem jest pomoc w dokładnym określeniu pozycji statku na torze podejściowym do portu w Świnoujściu. W latarni zamontowano urządzenie składające się z cylindrycznej 500 mm soczewki, wewnątrz której umieszczono zmieniacz z 6 żarówkami o mocy 75 W na wypadek przepalenia.

Czytaj Dalej